Likvidace je způsobem, jak ukončit podnikání. Za jakých podmínek k tomu dochází a jak se prakticky tento krok realizuje?

Co likvidace a jak probíhá

Podnikatel samozřejmě může nechat svou společnost dále existovat a pohled do obchodního rejstříku naznačuje, že se jedná o poměrně častou volbu.

Druhou možnost představuje likvidace společností, které se staly z různých důvodů nepotřebné. Znamená to, že takováto společnost nemá věcné, ekonomické ani právní pokračování. Hovoříme pak o likvidaci dobrovolné.

Druhou možností je likvidace povinná. Ta může být nařízena soudně, jestliže společnost poruší své povinnosti definované v § 172 nového občanského zákoníku.

Chce-li společnost přejít k likvidaci, musí ukončit svou hospodářskou činnost a vypořádat závazky. K samotnému úkonu může dojít po přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti. Společnost skutečně zanikne až k okamžiku, kdy dojde k jejímu vymazání z obchodního rejstříku.

V praxi může nastat kromě likvidace společnosti ještě tzv. zrušení bez likvidace. Bez likvidace společnost zanikne za předpokladu, že její jmění přejde na právního nástupce. Tím může být společnost nově vytvořená nebo ta již existující.

Jak dlouho trvá likvidace společnosti

Likvidace firem je obecně proces, který je administrativně i časově poměrně náročný. V průměru trvá nejméně šest měsíců. Vše se navíc může zkomplikovat, pokud je společnost předlužená, tj. její aktiva jsou nižší než pasiva. U komplikovaných případů se může likvidace proto táhnout i několik let.

Podnikatel, který nechce nechat svou společnost v pouhé nečinnosti, však má možnost si celý proces zjednodušit.

Je možné se obrátit na profesionály, kteří se mohou postarat o to, aby byl pro vás celý proces co nejméně zatěžující. Specializovaná společnost vám pomůže zajistit likvidaci společností nezávisle na druhu korporace. Pohodlná likvidace, minimum administrativy i vypořádání závazků, to jsou klíčové výhody této spolupráce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here