Otevřete oči, všechno kolem vypadá tak reálně, když tu si všimnete, jak někdo pomalu otevírá dveře. To by bylo docela normální za předpokladu, že nejste sami doma. Všude je černočerná tma a vy rozeznáváte jen obrysy předmětů. Kdo je ale za těmi dveřmi? Jasné, to se mi musí jen zdát, nikdo za těmi dveřmi přece být nemůže. Pomyslíte si ve chvíli, kdy se dveře začnou zase pomalu zavírat. Uvědomění si sebe samého ve snu bývá jen ojedinělé. Co když už ale dávno nespíte? Přepadne vás touha po tom, zjistit, kdo je za dveřmi. Když se ale snažíte zvednout, zjistíte, že se nemůžete hýbat. Dveře se znovu otevírají a vy víte, že tohle je špatné.

Co je spánková paralýza?

Spánková paralýza je porucha spánku, se kterou se alespoň jednou za život setkalo 25-30 % lidí. Ke spánkové paralýze často dochází krátce po usnutí. Napomáhá jí také usínání na zádech. Jde o stav, kdy vaše tělo již spí, ale váš mozek stále bdí. Proto je spánková paralýza doprovázena nehybností. Vaše tělo totiž neví, že jste fakticky vzhůru, a tudíž dále setrvává v nehybné poloze, tak jak to normálně při spánku bývá. Svaly ovládané vůlí jsou v hluboké relaxaci. Člověk nedokáže ani ovládat hlasivky, pokud byste tedy chtěli začít volat o pomoc, můžete na to rychle zapomenout. Rozhodně vás ani neuklidní tížené dýchání.

Oproti tomu váš mozek si je pevně vědom toho, že ještě nespíte. Částečně si uvědomuje realitu, ale nedokáže ji odlišit od snu. Začne tedy pracovat podobně jako v REM fázi spánku. Znamená to, že produkuje myšlenky a zpracovává obsahy z nevědomí.

Co spánkové paralýze napomáhá?

Spánkovou paralýzu zažívají většinou mladiství a dospívající. Na vině může být zvýšená konzumace alkoholu a experimentování s drogami. Této duševní poruše také napomáhá stres, spánkový deficit, špatný životní styl, nepravidelné stravování a překvapivě i usínání v poloze na zádech.

Pokud se tedy chcete spánkové paralýze vyhnout, měli byste chodit spát přibližně ve stejnou dobu (raději dříve nežli později), neusínat v poloze na zádech, vyvarovat se před spaním alkoholu a nejíst těžká jídla před spaním. Zažíváte-li spánkovou paralýzu opakovaně, zkuste si přestěhovat postel nebo se poraďte s člověkem, který se zabývá ezoterikou.

Na rozdíl on nočních děsů, není dobré snažit se osobu ze spánkové paralýzy probudit. Za prvé daná osoba nespí a za druhé byste tím mohli ještě podpořit její halucinace. Spánková paralýza po pár minutách sama odezní. Člověk, který spánkovou paralýzu prožívá však nebude schopný odhadnout, jak dlouho mohla trvat, jelikož mozek vnímá realitu jen částečně a není schopný si uvědomovat čas.

Sen nebo skutečnost?

Hodně lidí se ptá, zda při spánkové paralýze sníme, či bdíme. Ačkoliv by někdo mohl poukazovat na to, že z důvodu vidění přízraků a jiných nadpřirozených bytostí musí jít o sny, opak je pravdou. Jak jste se již dozvěděli výše, spánková paralýza je stav mezi bděním a sněním. Přestože tělo už spí, mozek je stále vzhůru, nemůžeme tedy hovořit o snech. Za všemi těmi přízraky a zvuky stojí halucinace. Jelikož mozek už pracuje v REM fázi, začíná tyto obrazy vykreslovat. Dalším aspektem, který poukazuje na to, že nejde o sen, je skutečnost, že při spánkové paralýze dokonale poznáte vaše okolí. Vidíte, že kniha, kterou jste před spaním dočetli, ježí na stolku. Bunda, kterou jste sundali po večerním venčení je hozená přes židli, i když normálně ji dáváte na věšák. Sny zkrátka neumí vykreslit prostředí až tak detailně.

Panická hrůza

Už jen skutečnost, že jste vzhůru a nemůžete se hýbat je dost děsivá. To ale není všechno, protože spánková paralýza bývá kromě chvilkového ochrnutí také doprovázena halucinacemi, a to jak vizuálními, tak sluchovými. Představte si ten pocit, když se probudíte a vidíte v rohu stát postavu, nebo když ležíte na boku čelem ke zdi a za svými zády uslyšíte strašidelný šepot. Hrozně byste chtěli sebrat všechnu svou odvahu a zjistit, co ve vás vzbuzuje tak intenzivní pocit strachu, ale nejde to. Nezbývá vám tedy nic jiného, než vnímat všechny ty strašidelné podněty a doufat, že už to co nevidět skončí.

Co dělat při spánkové paralýze?

Doporučuje se si co nejdříve uvědomit, že jde právě o spánkovou paralýzu. Jakmile vám dojde, že právě procházíte touto spánkovou poruchou, zmírníte tak paniku, která často nastupuje. Představujte si, že jste na nějakém pěkném místě, třeba na pláži s dobrým drinkem v ruce. Po chvíli se snažte své tělo rozpohybovat. Je nesmysl, snažit se okamžitě vstát nebo křičet. Rozpohybujte nejprve konečky prstů a pak se postupně začne uvolňovat celé tělo.

Báchorky a pověry

V minulosti byla spánková paralýza vysvětlována již mnohokrát. Někteří například věří, že při spánkové paralýze býváte posedlí zlými duchy, kteří vás využívají jako bránu mezi světy. Jiní zase tuto spánkovou poruchu vidí jako předzvěst něčeho špatného.